ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ CCB Club

Често задавани въпроси

 

Как да се включите в програмата

1.    Какво трябва да направите, за да участва фирмата Ви в програмата за лоялност CCB Club?
Можете да включите своята фирма в програмата, като я регистрирате online, в клоновете на Централна Кооперативна Банка, на безплатен телефон *5050 или като попълните искане в обектите на ЛУКОЙЛ и България Еър.

2.     Какво печелите като регистрирате фирмата си в CCB Club?
Като участник в CCB Club фирмата Ви се включва в най-голямата програма за лоялност в България! С нея печелите от своите фирмени покупки при наистина големи търговци – ЛУКОЙЛ и България Еър. Получавате изключителните отстъпки за фирми:

  • При зареждане в бензиностанции ЛУКОЙЛ – 3% за бензин или дизел, 2% за газ и 3.5% при зареждане на горива ECTO
  • За билет от България Еър – 5%

 

3.     Нямате фирмени сметки в ЦКБ. Може ли все пак да регистрирате фирмата си в CCB Club?
Не е проблем първо да регистрирате фирмата си в CCB Club, а да разкриете сметка, когато посетите клон на банката, за да заявите клубни карти за своите служители. Точки за фирмените си покупки ще може да получавате след като изпълните минималните условия.


4.     Само собственикът на фирмата ли може да има фирмена клубна карта? Може ли да заявите фирмени клубни карти и на своите служители във фирмата?
Можете да заявите издаването на до 10 карти към Вашата фирмена регистрация в CCB Club.
 
5.     Струва ли Ви нещо издаването на фирмени клубни карти и от къде може да ги получите?

Издаването и използването на карти CCB Club е напълно безплатно. Фирмени клубни карти можете да заявите и да получите в избран от Вас клон на ЦКБ. Към всяка клубна карта има ПИН код, който гарантира сигурността на плащанията. ПИН кодът може да бъде сменен от картодържателя на клубната карта, на който и да е банкомат на ЦКБ.
 
6.     За колко време ще са готови фирмените клубни карти?

Клубните карти ще са готови след 6 работни дни, ако ги заявите в клон на ЦКБ или по телефона. Ако попълните искане за регистрация при ЛУКОЙЛ или при България Еър, първо ще Ви се обадим за потвърждение, а картите ще са готови 6 работни дни след обаждането. Можете да направите регистрация на фирмата си online, но заявката за фирмени клубни карти за Вас и Вашите служители можете да направите в офис на ЦКБ.
 
7.     Регистрирахте фирмата си и получихте клубните карти. Кога ще започнат да се събират точки?
За да получавате точки от фирмените Ви покупки при партньорите, е необходимо да е изпълнено поне едно от следните изисквания:

  • Фирмата да ползва кредит или кредитна карта от ЦКБ в размер на минимум 10 000 лв.
  • По фирмените Ви сметки в банката да има минимум 10 000 лв.

Наличностите по сметките не се блокират – може по всяко време да ползвате средствата си и отново да внасяте суми по сметките си.  

Как да трупате и харчите точки

8.     Как да получите отстъпки с фирмените клубни карти?
При покупка на самолетен билет за служебно пътуване с България Еър  или зареждане на фирмен автомобил в бензиностанции Лукойл представяйте своите фирмени клубни карти преди плащането.
 
9.     В момента на плащане при търговците ли се получава отстъпката?
В момента на покупката картодържателят с фирмена клубна карта заплаща пълната стойност на покупката, а отстъпката се получава под формата на бонус точки по Вашата фирмена партида към CCB Club.
 
10.     Какво представлява фирмената партида?

Точките, които се начисляват при покупки при ЛУКОЙЛ и България Еър се натрупват в т.нар. партида на фирмата в CCB Club. Партидата не е банкова сметка. Тя е необходима, тъй като в нея се акумулират точките, които получавате за своите фирмени покупки. Към Вашата фирмена регистрация е разкрита само една партида, независимо колко фирмени клубни карти са издадени. Всички клубни карти към фирмената Ви регистрация трупат точки към Вашата партида в програмата.
 
11.     Има ли значение как е платена фирмената покупка, за да се начислят точки за нея?
За да се начислят точки, покупката трябва да е платена в брой, с паричен превод или с дебитна или кредитна банкова карта, издадена от Централна Кооперативна Банка. Няма да се начислят точки, само ако фирмената покупка е платена с карта на друга банка.
 
12.     Къде може да пазарувате със събраните точки по Вашата партида?

Събраните по партидата на фирмата Ви точки можете да използвате, за да купите избрана от Вас стока или услуга от ЛУКОЙЛ и България Еър. Една точка е равна на една стотинка. С точките можете да заплатите и част от покупката. Минималната покупка с точки е за 5 лв., т.е. 500 точки.
 
13.     Кой може да ползва събраните точки?
Всеки картодържател с фирмена клубна карта към Вашата регистрация може да натрупва точки по Вашата партида. Кой може да ползва събраните точки решавате Вие. По всяко време можете да направите промяна по отношение на това дали Ваш служител с клубна карта може да се разплаща със събраните точки по партидата на фирмата или не.
 
14.     Как става плащането с точки с фирмена клубна карта?

За да се извърши покупка със събраните по партидата на фирмата Ви точки при ЛУКОЙЛ или България Еър, картодържателят трябва да представи фирмената си клубна карта. Плащането става на ПОС терминал, аналогично на плащането с банкова карта, с въвеждане на ПИН кода на картата на ПОС устройството. В отделни случаи плащането може да стане, като картодържателят към фирмата Ви, който плаща с точки, подпише талон за покупката и представи документ за самоличност.
 
15.     По фирмената Ви партида има събрани точки, но те не са достатъчни, за да се плати покупка с тях?

Със събраните по фирмената Ви партида точки може да бъде заплатена само част от покупката, стига сумата да не е по-малко от 5 лв. Останалата част може да се плати в брой, чрез дебитна или кредитна карта. В бензиностанции Лукойл може да се направи частично плащане, когато се плаща само гориво или гориво и друга стока.
 
16.     В какъв срок могат да бъдат използвани бонус точките, събрани по партидата на фирмата Ви в CCB Club?
Точките са с валидност до 3 години. Точките, натрупани през дадена календарна година, могат да бъдат използвани най-късно до края на втората година след тяхното начисляване. Например точките, събрани през 2013 г., трябва да се използват до края на 2015 г.
Валидността на точките към фирмената партида не е обвързана с валидността на фирмените карти CCB Club. Всяка фирмена клубна карта е валидна 3 години. С изтичането срока на валидност на карта не губите бонус точките, начислени по партидата на фирмата с тази карта.

17.  В момента фирмата Ви като клиент в CCB Club не отговаря на условията за получаване на точки. Какво да направите?

За да получавате точки от фирмените си покупки при търговците, е необходимо да е изпълнено поне едно от следните условия: 

  • Фирмата да ползва кредит или кредитна карта от ЦКБ в размер на минимум 10 000 лв.
  • По фирмените Ви сметки в банката да има минимум 10 000 лв. Наличностите по сметките не се блокират – можете по всяко време да ползвате средствата си и отново да внасяте суми по сметките си.
 
Ако фирмата Ви временно не отговаря на нито едно от посочените условия, може да ползвате събраните до момента точки, но няма да се начисляват нови точки, когато картодържателите с клубни карти към Вашата фирма извършват покупки при партньорите в програмата. Фирмените Ви покупки отново ще започнат да Ви носят точки до един месец след като бъде изпълнено някое от условията.  

 

Отстъпки от ЛУКОЙЛ

18.     Как да получите точки от ЛУКОЙЛ по фирмената Ви партида към CCB Club?
За да се начислят точки за фирмена покупка, картодържателят, който плаща горивото, трябва да представи фирмената си клубна карта преди да плати сметката. Точки от ЛУКОЙЛ се получават при зареждане на гориво в някоя от бензиностанциите на ЛУКОЙЛ, обозначени с логото на CCB Club. В CCB Club участват почти всички бензиностанции на ЛУКОЙЛ. Отстъпката важи при зареждане на бензин, дизел или газ.
 
19.     Ако освен гориво се купят и други стоки от ЛУКОЙЛ, ще бъдат ли начислени точки?
Да. Няма проблем в една сметка да са платени едновременно гориво и други стоки, по партидата на фирмата Ви ще се начислят точки за сумата на горивото. Точки за другите стоки не се начисляват.
 
20.     Има ли значение кой от картодържателите с фирмени карти ще зарежда служебните автомобили, за да се начислят точки?

Не. Точки ще се начислят по партидата на фирмата в CCB Club, когато се предостави клубна карта на който и да е картодържател с карта, издадена към Вашата фирма. Необходимо е само към момента на покупката фирмата да отговаря на минималните условия за активност.
 
21.     Можете ли да получите точки от ЛУКОЙЛ по фирмената си партида и да вземете фактура?
Да. При всяко зареждане на гориво, за което получавате точки по фирмената си партида в CCB Club, се издава фактура на името на фирмата Ви.
 
22.     Какво може да се купи с точки от бензиностанциите на ЛУКОЙЛ?
Със събраните по фирмената Ви партида бонус точки може да се купи не само гориво, но и всички други стоки, предлагани в бензиностанции Лукойл. Покупката може да бъде извършена във всяка от бензиностанциите, обозначени с логото на CCB Club.
 
23.     Ако получите бонус точки при зареждане на фирмен автомобил, може ли да ползвате и други отстъпки към ЛУКОЙЛ?
Не. Като фирмен участник в CCB Club ползвате изключително изгодните отстъпки от 3% при зареждане на бензин или дизел, 2% при зареждане на газ и 3.5% при зареждане на горива ECTO. Нямате възможност едновременно да ползвате други отстъпки.
 
24.     Има ли ограничения за какво количество гориво ще получите отстъпка от ЛУКОЙЛ?
Няма такова ограничение. Зареждайте фирмените автомобили при ЛУКОЙЛ толкова често, колкото желаете.

 

Отстъпки от България Еър

25.     От къде може да се купи самолетен билет за служебно пътуване с България Еър, за да се начислят точки по фирмената Ви партида?

  • В бюрата на България Еър в България и чужбина
  • От туристическите агенции, предлагащи билети на България Еър
  • Чрез офисите на ЦКБ
  • В интернет на адрес www.air.bg
 
26.     Как да получите точки от България Еър за служебно пътуване на служител на фирмата?  
За да се начислят точки по партидата на фирмата за служебно пътуване с България Еър, е необходимо пътникът да има издадена клубна карта към Вашата фирмена регистрация в CCB Club. Номерът на клубната карта трябва да се посочи при резервацията на самолетния билет или при регистрация за полета на летището. Ако резервацията се прави на www.air.bg, номерът на клубната карта трябва да се запише в полето Frequent Flyer Number.
 
27.     Има ли ограничения за колко самолетни билета ще получите точки по фирмената си партида?

Не. Като фирмен участник в CCB Club по партидата на фирмата Ви можете да получите точки за неограничен брой служебни пътувания с България Еър. Пътуванията може да са извършени от Вас или от други картодържатели с клубни карти към Вашата фирмена регистрация в CCB Club. Важно е имената на пътника на латиница, посочени при резервацията, да съвпадат с посочените в ЦКБ имена на картодържателя по международен паспорт.
 
28.     Може ли да получите бонус точки за фирмата и да ползвате други отстъпки към България Еър?

При покупка на билет от България Еър с кредитна карта Visa "CCB-Bulgaria Air” от ЦКБ печелите два пъти. Получавате не само бонус точките по програма CCB Club, но и 3% отстъпка от пълната цена на билета, ако е закупен на територията на България или чрез сайта www.air.bg. И двете отстъпки се начисляват върху пълната стойност на билета, включително летищните такси.

29.     Използвали сте услугите на България Еър за служебно пътуване, но не е бил посочен номерът на клубна карта. Може ли да бъде начислена отстъпка?
Точки могат да бъдат начислени дори пътуващият да е пропуснал да посочи номера на фирмената клубната карта при пътуването. Обърнете се към бюро на България Еър или офис на ЦКБ. Посочете номера на билета, датата и дестинацията на полета и отстъпката ще бъде начислена по Вашата фирмена партида.
Важно е, когато е извършен полетът, фирмата Ви да е била регистрирана в CCB Club и да не е минала повече от една година от полета.
  
30.     Закупили сте билет от България Еър за служебно пътуване, но отстъпка не е начислена.
Точки се натрупват по партидата на фирмата Ви за всеки полет, при който опериращ превозвач е България Еър, т.е. номерът на билета започва с 623 и полетът е отразен в билета с кода на авиокомпанията – FB.
Точките за закупения самолетен билет ще бъдат начислени по фирмената Ви партида до 5 дни след полета. Ако полетът е двупосочен, първо ще се начисли отстъпка за едната посока, а когато бъде пролетяна и втората посока, ще се начислят точки и за нея.

 

Още за клубните карти

31.     Има ли значение логото на кой търговец е върху фирмените клубни карти?
На лицето на фирмените клубни карти има две лога – на CCB Club и на един от търговците, предоставящи отстъпки на фирми в CCB Club – ЛУКОЙЛ и България Еър. Ако попълните искане за регистрация при някой от посочените търговци, картите на Вашите картодържатели ще носят логото на този търговец. Можете сам да изберете как да изглеждат клубните карти на Вашите картодържатели, ако ги заявите в клон на банката или по телефона.
 
Отстъпките, които се получават от търговците, не зависят от това логото на кой търговец е на лицето на картата. 

 

32.     Може ли логата върху картите на всеки от картодържателите към фирмата Ви да са различни?
Да. Няма проблем върху фирмените клубни карти на някои от картодържателите към фирмата Ви да бъде отпечатано логото на ЛУКОЙЛ, а върху картите на останалите – логото на България Еър.

33.     Фирмените карти CCB Club банкови карти ли са?
Картите CCB Club, издадени на картодържатели към фирмената Ви регистрация, не са банкови карти. Те са клубни карти и могат да се използват за разплащания само при търговците, включени в CCB Club, които предоставят отстъпки и на фирми. С фирмените клубни карти не е възможно теглене на пари в брой.
Всяка карта е със собствен ПИН код, който се въвежда, когато се извършва плащане с точки или при проверка на наличността по партидата на ПОС терминал.

 

34.     Като картодържател на фирмена клубна карта можете ли да смените ПИН кода на своята карта?
Да, можете да смените ПИН кода на своята клубна карта на всеки банкомат на ЦКБ. Препоръчваме Ви да го смените веднага щом получите картата си.
 
35.     Могат ли фирмените клубни карти да се използват на банкомат?
Фирмените карти CCB Club се ползват само за пазаруване при търговците, които са включени в програмата и които предоставят отстъпки на фирми. Клубните карти не се използват за теглене на пари в брой. На банкомат на ЦКБ може само да се смени ПИН кодът към картата.
 
36.     Какво да направите, ако фирмена клубна карта бъде открадната?
Ако фирмена клубна карта на картодържател към Вашата фирмена регистрация в CCB Club бъде открадната или загубена, трябва веднага да се обадите в ЦКБ на денонощни телефони: 02/ 926 65 00 или 0889 934 694. Картата ще бъде блокирана, за да се предотвратят злоупотреби с нея. Никога не трябва да се съхранява картата заедно с ПИН кода към нея.Ако имате още въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, можете да попитате на телефон: *5050 и във всеки клон на банката.