ВКЛЮЧИ СЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ CCB Club

Уведомление

2020-05-14

Уважаеми клиенти,  

 

Считано от 15.05.2020 г., автобусните компании Етап-Адресс и Груп плюс прекратяват участието си в програма CCB Club, като търговци предоставящи отстъпки на клиентите с клубни карти.

[Всички новини]